Værktøjskassen

Her kan du finde tekster, der kan hjælpe i arbejdet med at etablere, styrke og udvikle lokale samråd.

Forslag til invitationsbrev
Her er et udkast til et brev, du kan sende til andre folkeoplysningsorganisationer som indkaldelse til et stiftende møde i et lokalt samråd.
Det er et word-dokument, som ikke er skrivebeskyttet. Det betyder, at du kan downloade det og rette og tilpasse det til dit formål.

Forslag til vedtægter
To udkast til vedtægter for et Folkeoplysende Voksenundervisningssamråd.
Det er word-dokumenter, som ikke er skrivebeskyttede. Det betyder, at du kan downloade dem og rette og tilpasse dem til dit formål.

Model 1, generalforsamlingsmodellen

Model 2, bestyrelsesmodellen

Hvor gemmer de pengene?
I denne artikel forklarer Jette Kammer Jensen fra AOF-Danmark, hvordan lokale samråd kan arbejde for at forbedre de økonomiske tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Artiklen forklarer, hvordan det kommunale budget er skruet sammen, og hvordan det bliver til.